หจก.ฟีเนสฟลาวเวอร์

29 ซอยบางแวก 67 แยก 4
ถนนบาง แวกแขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

29 Soi Bang Waek 67, Yak 4, Bang Waek Road
Khwaeng Bang Waek, Khet Phasi Charoen
Bangkok 10160

phone

02-410-1562 to 5,
098-532-6549

เวลาทำการ 
จันทร์ ถึง เสาร์ 8:00 น. – 17:00 น.

Business hours
Monday – Saturday 8:00am – 5:00pm

E-mail

finesse5@csloxinfo.com 
mon_finesse456@hotmail.com